ALAN EMİSYONLU-ÇEVRESEL TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU-ENERJİ DAĞILIM SPEKTROMETRESİ (FE-ESEM-EDS)

FEI Quanta 450 FEG