YÖNETİM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Vugar Ali TÜRKSOY

Başkan

Prof. Dr. Dilek PANDIR

Üye

Doç. Dr. Hatice KANBUR ÇAVUŞ

Üye

Doç. Dr. Mevlüt ARSLAN

Üye

Doç. Dr. Ertuğrul Gazi SAĞLAM

Üye

Doç. Dr. Engin TUTKUN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOCAKAYA

Üye