DANIŞMA KURULU

Prof .Dr. Fuat KÖKSAL

Rektör Yardımcısı/Başkan

Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI

Üye

Prof. Dr. Hidayet ÇETİN

Üye

Prof. Dr. Cengiz SOYKAN

Üye

Prof. Dr. İsmail AKDENİZ

Üye

Prof. Dr. Uğur BAŞARAN

Üye

Doç. Dr. Ayşe Yeşim GÖÇMEN

Üye