Analiz Talep Formu

ALAN EMİSYONLU-ÇEVRESEL TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU-ENERJİ DAĞILIM SPEKTROMETRESİ (FE-ESEM-EDS)

ÇOK AMAÇLI X-IŞINI DİFRAKTOMETRESİ (MP-XRD)

DALGA BOYU DAĞILIMLI X-IŞINI FLORESANS SPEKTROMETRESİ (WD-XRF)

GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS)

HALL ETKİSİ ÖLÇÜM SİSTEMİ (HEMS)

HİDRÜR SİSTEMLİ-GRAFİT FIRINLI-ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ (HG-GF-F-AAS)

İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS)

İYON KROMATOGRAFİSİ (IC)

JEL GEÇİRGENLİK KROMATOGRAFİSİ  BOYUT AYRIM KROMATOGRAFİSİ (GPCSEC)

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC)

TOKSİKOLOJİK ANALİZLERDE NUMUNE TOPLANMASI PROSEDÜRÜ

SOLAR SİMÜLATOR ANALİZ İSTEK FORMU